Contact

TU  Delft Valorisation Centre
Patenten afdeling
Mekelweg 4
2628 CD Delft
T  015 278 4859
E  patent@remove-this.tudelft.nl

As a student,

Can I apply for a patent?


Flowchart in pdf

Beheer & Vermarkten intellectueel eigendom

TU Delft Patentportfolio

Wetenschappelijk onderzoek leidt veelvuldig tot nieuwe processen, technologieën en ontwerpen. Vaak zijn die het waard om te beschermen door een patent. Daarmee wordt het intellectueel eigendom van de TU Delft veiliggesteld. Tegelijkertijd wordt het zo commercieel interessant voor de industrie om in de vinding te investeren.

De TU Delft heeft een interessant patentportfolio, maar een patent is nog maar het begin. Een begin dat leidt tot een rendabel bedrijf, of een succesvol samenwerkingsverband of licentieovereenkomst.


TU Delft Patentportfolio - uw toegang tot enkele TU Delft patenten


Kennisvalorisatie

Innoveren met de TU Delft - Valorisation Centre
Voor succesvolle innovatie zijn niet alleen gedegen kennis en grote creativiteit nodig, maar is ook constructieve samenwerking essentieel. Om technologische innovaties een toegepaste meerwaarde te geven in de samenleving hebben wij externe partners nodig om mee samen te werken. Via samenwerking met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties of direct via individuen kunnen we onze kennis toepassen in de samenleving.

Contact

Wilt u meer informatie? Neem contact op met onze Patenten afdeling:  
T  015 278 4859
E  patent@remove-this.tudelft.nl

 

 

© 2017 TU Delft

Metamenu