Intreerede Prof.dr. A.E.D.M van der Heijden (3mE): procestechnologie

17 februari 2017 | 15:00
plaats: Aula, TU Delft
door Webredactie

Energetische materialen zijn verbindingen waarin chemische energie is opgeslagen die onder invloed van verbranding of ontsteking in korte tijd vrijkomt, meestal zelfs zonder extra zuurstof toe te voegen omdat dit vaak al in voldoende mate in de verbinding zelf voorkomt. Voorbeelden van composities waarin energetische materialen worden verwerkt, zijn stuwstoffen en pyrotechniek. Bij de ontwikkeling van deze materialen gaat een hoge energie-inhoud vaak hand in hand met een hoge gevoeligheid waardoor het veilig werken met deze materialen wordt bemoeilijkt. De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe energetische materialen ontdekt, maar is de doorontwikkeling van een groot aantal ook weer gestopt, bv. vanwege een te hoge gevoeligheid of een te lastige synthese. Om die reden is er veel onderzoek gedaan naar het minder gevoelig maken van al toegepaste energetische materialen. Aandachtsgebieden van de leerstoel zijn o.a. (1) het gebruik van procesintensificatie ter verdere  verbetering en verwerking van reeds toegepaste of in ontwikkeling zijnde energetische materialen; (2) het ontwikkelen van modellen om eigenschappen van energetische materialen te voorspellen. Zo kan voorkomen worden dat tijd en geld gestoken wordt in allerlei nieuwe materialen die uiteindelijk nooit toegepast gaan worden. Op langere termijn zou zelfs voorzichtig gedacht kunnen worden aan het ontwerpen van nieuwe energetische materialen, op basis van deze te ontwikkelen modellen.

© 2017 TU Delft

Metamenu