Intreerede prof.dr. S.C. Pont (IO): perceptuele intelligentie

31 maart 2017 | 15:00
plaats: Aula, TU Delft
door Webredactie

"Licht zien, begrijpen en ontwerpen" - Inaugurele rede Anthonie van Leeuwenhoek-hoogleraar Sylvia Pont

Op 31 maart zal Antonie van Leeuwenhoek-hoogleraar Sylvia Pont haar inaugurele rede uitspreken. Onder de titel ‘Het licht zien – lighting design and perceptual intelligence’ vertelt Sylvia over een nieuwe manier van lichtontwerpen. De rede is in het Nederlands.

Sylvia Pont is opgeleid als natuurkundige. Maar ze is niet zozeer geïnteresseerd in licht als natuurkundig verschijnsel als wel wat ontwerpers allemaal met licht kunnen. Hoe kunnen we licht gebruiken om ons dagelijks leven en werk makkelijker te maken? Om kantoren prettiger te maken om in te werken, producten in bijvoorbeeld webshops levensecht weer te geven en chirurgen te helpen ziek weefsel van gezond weefsel te onderscheiden? Daarvoor is een hoop kennis nodig. Niet alleen van wat licht is, maar ook van hoe licht het beeld beïnvloedt dat onze hersenen van de wereld om ons heen construeren.

In haar inaugurele rede laat Sylvia Pont zien hoe we het complexe samenspel van licht en perceptie kunnen ontleden in verschillende eigenschappen van licht en hoe we deze eigenschappen kunnen meten. Ze laat zien wat variaties in de eigenschappen van licht doen met de manier waarop mensen de vorm en textuur van voorwerpen waarnemen. Ook demonstreert ze hoe door met licht te spelen onze hersenen in verwarring kunnen raken waardoor we soms dingen zien die er helemaal niet zijn.

Nieuwe vormen van licht, ledverlichting bijvoorbeeld, bieden ongekende mogelijkheden om nog veel meer met licht te kunnen doen. Dit nog deels onontdekte gebied van lichtontwerp wil Sylvia als hoogleraar aan de faculteit IO van de TU Delft nader gaan verkennen. Sylvia is tevens coördinator van het Perceptual Intelligence Lab (π-Lab), een multidisciplinair lab waar onderzoekers zich richten op de vraag hoe perceptie werkt in dynamische, complexe omgevingen voor alle vijf de zintuigen. Die kennis moet zich uiteindelijk vertalen in wetenschappelijk geïnformeerd ontwerp.

Symposium

Vooraf aan de inauguratie van Sylvia vind er een (Engelstalig) symposium plaats onder de titel ‘Light in the eye of the beholder’ op de faculteit IO. Daar zullen prof. Ingrid Heynderickx (TU Eindhoven), prof. Anya Hurlbert (Newcastle University) en Siegrid Siderius (Arup Amsterdam en Lichtontwerp Nederland spreken over verschillende aspecten van licht en toepassingen in het ontwerp daarvan. Deze sprekers brengen wetenschap, technologie en kunst samen in de Delftse traditie van Anthonie van Leeuwenhoek en Johannes Vermeer. Voor meer inhoudelijke informatie en aanmelden zie: http://www.io.tudelft.nl/light  

AvL-hoogleraren aan de TU Delft

 

De Antoni van Leeuwenhoek (AvL) benoemingen aan de TU Delft zijn voorbehouden aan de top van de jonge Delftse wetenschappers. De Antoni van Leeuwenhoek leerstoelen van de TU Delft zijn bedoeld om jonge, excellente wetenschappers vroegtijdig te bevorderen tot hoogleraar zodat zij hun wetenschappelijke carrière maximaal kunnen ontwikkelen.

Voor meer informatie: www.io.tudelft.nl/light

© 2017 TU Delft

Metamenu