Intreerede Prof.dr.ir. B.M. Geerken, faculteit CiTG

15 november 2013 | 15:00
plaats: Aula, TU Delft
door M&C

Decaan Bert Geerken van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen bezingt in zijn intreerede op vrijdagmiddag 15 november a.s. bijzondere eigenschappen en aspecten van water en zal ingaan op de rol die water inneemt op aarde en in ons bestaan. Aan de hand van twee projecten, de Zandmotor en het Rain Gain project, formuleert hij de uitdagingen waarvoor ingenieurs in deze tijd gesteld staan om de omvangrijke en complexe problematieken aan te kunnen pakken en waarop de opleiding van ingenieurs natuurlijk ook inspringt.

Geerken vraagt om herwaardering van het begrip maakbaarheid in onze samenleving. Hiervoor is natuurlijk goed samenspel nodig met andere professionals en de overige maatschappelijk omgeving. De sensitieve professional weet om te gaan met risico's in projecten en de vaak onvoorspelbare omgeving. Dichtbevolkte urbane gebieden, zeker die in de delta’s van grote rivieren, genereren zulke complexe problematieken dat een integrale aanpak door deskundige ingenieurs en andere professionals absoluut noodzakelijk is. De moderne ingenieur is als een punaise: met diepgang en scherpte weet die in onbekend terrein door te dringen, komt tot samenspel met andere disciplines en heeft oog & oor voor de belangen van betrokkenen.

De clusters water, geowetenschappen en infrastructuur & transport in de faculteit versterken elkaar en het onderwijs is vernieuwd. De faculteit heeft recent tal van nieuwe hoogleraren kunnen aantrekken, vaak met sterke banden met bedrijven en overheden. De komende jaren verwacht Geerken hier veel vernieuwing van en ook van de studenten die in aantallen toenemen. "We gaan het maken", is zijn conclusie.

De rede is ook online te bekijken:

© 2017 TU Delft

Metamenu