Intreerede Prof.dr.ir. H.J. Noorman, Faculteit TNW

27 november 2013 | 15:00
plaats: Aula, TU Delft
door M&C

Op woensdag 27 november vindt aan de Technische Universiteit Delft de intreerede plaats van Henk Noorman, deeltijdhoogleraar Bioprocess Design and Integration for Sustainable Bioproducts.

Naast een vijfjarige aanstelling van 0,2 fte bij de afdeling Biotechnologie, werkt Noorman bij DSM als Corporate Scientist Bioprocess Technology.

Open innovatie

Noorman wil met zijn onderzoek open innovatie stimuleren voor industriële processen die als basis hernieuwbare, schone grondstoffen gebruiken. Vanwege zijn werk in zowel de academische als de industriële wereld kan hij theorie direct toepassen in de praktijk. Een wereld met elementen uit de ‘Biobased Economy’ komt op die manier sneller in zicht.

Transitie

Sinds 1994 werkt Noorman bij DSM, dat de afgelopen decennia een transitie doormaakte van klassieke petrochemie naar life sciences en materials sciences. Noorman maakte deze ontwikkeling niet alleen van dichtbij mee, hij droeg er tevens actief aan bij. Ook in zijn onderzoek en onderwijs bij de TU Delft wil Noorman bruggen slaan tussen klassieke procestechnologie en meer duurzame bioprocestechnologie.

ZOR-f

Noorman was ook nauw betrokken bij de implementatie van duurzame technologieontwikkeling in productieprocessen. Een voorbeeld hiervan is de 7-ADCA-fabriek, waarbij in de synthese van antibiotica chemische processen zijn vervangen door duurzame biotechnologische processen.

BE-Basic

Noorman is geen onbekende voor de TU Delft. Hij promoveerde er in 1991 (prof. Luyben en prof. Heijnen), is projectleider bij BE-Basic en speelt een centrale rol bij de Bioprocess Pilot Facility. Als gastdocent en onderzoeker was hij al langer nauw betrokken bij onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van de afdeling Biotechnologie.

CV

Na zijn promotie in 1991 in Delft deed Noorman als postdoc onderzoek naar opschalingsmethodieken voor de bioprocestechnologie in Stockholm en Kopenhagen/Lyngby. In 1994 begon hij bij DSM. In zijn huidige functie Corporate Scientist Bioprocess Technology is hij verantwoordelijk voor het bioprocestechnologische onderzoek en de technologieontwikkeling binnen de gehele biobased waardeketen.

© 2017 TU Delft

Metamenu