Promotie A.C.L.M. van Rooij: oscillaties

12 april 2017 | 10:00
plaats: Aula, TU Delft
door Webredactie

Aeroelastic Limit-Cycle Oscillations resulting from Aerodynamic Non-Linearities. Promotor: Prof.dr.ir. H. Bijl (LR).

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.

© 2017 TU Delft

Metamenu