Promotie A.M. Valencia Cardona: design management

04 april 2017 | 12:30
plaats: Aula, TU Delft
door Webredactie

An exploration of smart product-service system design. Guidelines and insight for Design Management. Promotor: Prof.dr. J.P.L. Schoormans (IO).

Dit proefschrift onderzoekt het ontwerp van Smart Product-Service Systems(Smart PSSs).‘Smart PSSs’ (ofwel slimme product-dienst systemen) zijncombinaties van digitale of verbonden producten en elektronische diensten die in één oplossing zijn geïntegreerd, welke als geheel voldoet aan de behoeftes van consumenten. Het doel van dit proefschrift is om ontwerpers en hun managers richtlijnen en inzichten te verschaffen die kunnen helpen bij het ontwerpen en implementeren van ‘Smart PSSs’ die op de lange termijn waardevol zijn voor zowel consumenten als organisaties.

Om het onderzoeksdoel te behalen werden twee specifieke perspectieven gevolgd. Allereerst onderzocht dit proefschrift de aspecten die het ontwerp en de definitie van ‘Smart PSSs’ gedurende de ontwikkelingsfase bepalen. Dit perspectief werd verder vertaald in twee onderzoeksvragen: Welke set van eigenschappen kunnen ontwerpers gebruiken tijdens het definiëren van de waarde propositie van ‘Smart PSSs’? en Hoe kunnen ontwerpers het ontwerpen van ‘Smart PSSs’ ondersteunen? Het tweede perspectief betreft het effect van ontwerpbeslissingen op de consumenten ervaringen van ‘Smart PSSs’. Dit perspectief werd vertaald in één onderzoeksvraag: Hoe kunnen ontwerpers positieve consumenten reacties uitlokken met ‘Smart PSSs’?

Het onderzoek volgt een multidisciplinaire onderzoeks-aanpak, voortgebouwd op theorieën uit verschillende velden zoals operationeel management, ontwerp management, de ontwikkeling van diensten, en de traditionele ontwikkeling van product-dienst systemen. Verder zijn de bevindingen van de drie onderzoeksvragen vertaald in tien ontwerprichtlijnen (de Do’s en Don’ts) voor het ontwerpen van ‘Smart PSSs’.

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.

© 2017 TU Delft

Metamenu