Promotie: Calcium carbonaat

15 maart 2013 | 12:30
plaats: Aula TU Delft
door M&C

Promotie van de heer Ir. R.M. Wagterveld: "Effect of ultrasound on calcium carbonate". Promotor: Prof.dr. G.J. Witkamp (TNW)

Mineralen kunnen een harde aanslag vormen op membranen en in leidingen zoals toegepast in de proces industrie. Deze aanslag wordt kalkaanslag of ketelsteen genoemd en staat ook bekent onder de Engelse term “scaling”. Scaling veroorzaakt met name in omgekeerde osmose (RO) membraan systemen significante beperkingen: het leidt tot vermindering van de vloeistof doorstroom, kwaliteit van membranen en capaciteit van waterproductie.

In dit onderzoek wordt een innovatief concept gepresenteerd om risico op scaling te voorspellen. Door lokaal (de kinetiek van) de beginstappen van scaling te versnellen, i.e. de kiemvorming en kristalgroei (kristallisatie), en dus het scaling proces zelf te bestuderen, kan mogelijke vorming van scaling accuraat worden voorspeld voordat het plaats heeft in de bulk. De betere beoordeling van het risico op scaling zorgt voor een verbeterde afstemming van de dosering van chemicaliën. Hierdoor wordt overdosering voorkomen en is het schoonmaken en vervangen van membranen niet langer noodzakelijk.

Toepassing van ultrageluid is geselecteerd als mogelijke methode om de kristallisatie te versnellen. Daardoor is het effect van ultrageluid op kristallisatie van calcium carbonaat het hoofdonderwerp van dit onderzoek.

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository op: repository.tudelft.nl. TU Delft Repository is de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.  

© 2017 TU Delft

Metamenu