Promotie D. Ozkaramanli: persoonlijke dilemma’s

31 maart 2017 | 10:00
plaats: Aula, TU Delft
door Webredactie

Me against myself: Addresing Personal Dilemmas through Design. Promotor: Prof.dr.ir. P.M.A. Desmet (IO).

Ons dagelijks leven zit vol met persoonlijke dilemma’s. Wil ik echt dat extra stukje taart eten terwijl ik probeer af te vallen? Moet ik die nieuwe baan aannemen ten koste van de tijd die ik met mijn familie door kan brengen? De rijkheid van het fenomeen dilemma’s, en de grote variëteit aan dilemma’s die mensen in hun dagelijks leven ervaren, bieden een onderbelichte maar veelbelovende richting voor user-centered design. Het belangrijkste doel van dit proefschrift is om (a) ons begrip van hoe persoonlijke dilemma’s user-centered design kunnen informeren te vergroten, en om (b) hulpmiddelen te ontwikkelen voor ontwerpers om persoonlijke dilemma’s in hun ontwerpproces te integreren. Het bestuderen van de integratie van dilemma’s in het ontwerpproces vereist een multidisciplinaire expertise. Er moet namelijk een brug geslagen worden tussen theorieën en principes vanuit psychologie en vanuit ontwerpen, om zo het begrip van het fenomeen te vergroten en de integratie met de ontwerppraktijk te ondersteunen. Daarnaast moet het geleerde overgedragen worden aan de doelgroep die er uiteindelijk mee aan de slag gaat, namelijk ontwerpers in de praktijk. Deze uitdagingen worden behandeld in mijn proefschrift.

De belangrijkste uitkomst van dit project is de uitwerking van drie hoofdrichtingen waarin ontwerpers kunnen reageren op persoonlijke dilemma’s. Deze richtingen zijn: het oplossen van dilemma’s, het modereren van dilemma’s en het activeren van dilemma’s.  Elk van deze richtingen wordt ondersteund door ontwerp strategieën die gebruikt kunnen worden tijdens de idee generatie. Daarnaast worden er drie verschillende frameworks voorgesteld die het mogelijk maken om (1) dilemma’s van de doelgroep te analyseren, (2) relevante en inspirerende dilemma’s te selecteren, en (3) dilemma’s te herformuleren om ze inspirerend te maken voor idee generatie. Uiteindelijk worden de uitkomsten van dit proefschrift bruikbaar gemaakt voor ontwerpers door de belangrijkste bevindingen te presenteren in een apart boekje (“Book of dilemmas for designers”) en een toolkit (“Dilemma Co-Exploration Toolkit”). Het boekje voor ontwerpers bevat een samenvatting van de belangrijkste bevindingen van dit project, op een visuele en aantrekkelijke manier gepresenteerd, dat als doel heeft om ontwerpers te inspireren om dilemma’s in hun eigen ontwerpproces te gebruiken. De toolkit bevat twee verschillende kaartensets die gebruikt kunnen worden door een ontwerpteam om gezamenlijk hypothetische dilemma’s te formuleren en te bediscussiëren tijdens het kaderen van een ontwerpprobleem.

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.

© 2017 TU Delft

Metamenu