Promotie F. Lahuerta Calahorra: laminaten

18 januari 2017 | 12:30
plaats: Aula, TU Delft
door Webredactie

Thickness effect in composite laminates in static and fatigue loading. Promotor: Prof.dr.ir. L.J. Sluijs (CiTG).

Dikke laminaten (meer dan 6 mm) zijn in toenemende mate aanwezig in grote constructies zoals wind turbine bladen. De ontwerpen zijn gebaseerd op data voor statische sterkte en vermoeiingsterkte zoals die zijn gevonden in coupon tests met 1-4 mm dunne laminaten. In de beperkte beschikbare experimentele gegevens is er echter een dikteeffect waarneembaar. Daaromzijn de experimentele gegevens niet zonder meer toepasbaar op dikke laminaten. Van verschillende factoren wordt vermoed dat ze van invloed zijn bij de vermindering van statische en dynamische prestaties van dikke laminaten. Hieronder vallen het effect van interne verwarming, schalingseffecten, en de invloed van het productieproces.

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.

© 2017 TU Delft

Metamenu