Promotie H. Hendrikse: offshore structuren

20 januari 2017 | 10:00
plaats: Aula, TU Delft
door Webredactie

Ice-induced vibrations of vertical sided offshore structures. Promotor 1: Prof.dr. A. Metrikine (CiTG); Promotor 2: Prof.dr. S. Løset (NTNU, Noorwegen).

Het afgelopen decennium is de interesse voor offshore ontwikkelingen in gebieden waar de zee voor een deel van het jaar bedekt is met ijs sterk toegenomen. De olie- en gas sector kijk hierbij naar het Noordpool gebied en de offshore wind energie sector naar locaties zoals de Baltische zee. Duurzame ontwikkelingen op zee kunnen bijdragen aan een toekomst met een goede balans tussen conventionele en groene energie, vooropgesteld dat de gebouwde constructies veilig zijn. Voor constructies die gefundeerd zijn op de zeebodem en waarvan de buitenzijde haaks op het wateroppervlak staat is het ontstaan van trillingen als gevolg van interactie met ijs een van de ontwerp uitdagingen. Deze trillingen veroorzaken hoge krachten in de constructie en kunnen zorgen voor een grote bijdrage aan de vermoeiing van het materiaal. Ondanks een aantal decennia aan onderzoek is er nog geen sluitende theorie ontwikkeld die het ontstaan van de trillingen kan verklaren. Als gevolg hiervan zijn de modellen die nodig zijn voor een gedetailleerd ontwerp van constructies die onderworpen zijn aan ijs belasting nog niet beschikbaar. Het doel van dit onderzoek is om een mechanisme te definiëren welke het ontstaan van deze zogenaamde door ijs geïnduceerde trillingen kan verklaren en de bestaande experimentele observaties omvat. Op basis van literatuuronderzoek en nieuwe experimenten in de ijs-tank van HSVA in Hamburg is een nieuwe theorie gedefinieerd. Deze theorie stelt dat het de verandering in het contact oppervlak tussen het ijs en constructie is die ten grondslag ligt aan de trillingen. Deze veranderingen ontstaan als het gevolg van het snelheid afhankelijke materiaalgedrag van het ijs. Op basis van de theorie is een simulatie model ontwikkeld waarvan de voorspellingen geverifieerd zijn met experimentele observaties. De limiterende werking van het knikken van het ijs op de ontwikkeling van de trillingen en de praktische toepassing van het model zijn verder onderzocht op basis van simulaties met het model.

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.

 

 

© 2017 TU Delft

Metamenu