Promotie heer S.M. Shakeri: pathologie

26 januari 2017 | 15:00
plaats: Aula, TU Delft
door Webredactie

Whole Slide Imaging System for Digital Pathology. Promotor: Prof.dr.ir. L.J. van Vliet (TNW).

Digitale pathologie is gebaseerd op het gebruik van digitale beelden van weefsel voor de diagnose van ziekten. In deze in de klinische praktijk opkomende techniek worden afbeeldingen van weefselcoupes op objectglaasjes verkregen met een hoge resolutie door middel van een zeer snelle geautomatiseerde microscoop, een zogenaamd "Whole Slide Imaging" (WSI) systeem. We hebben een modulair WSI-platform gebouwd en gekarakteriseerd voor het uitvoeren van twee- en driedimensionale witlicht microscopie, de meest voorkomende modaliteit op dit gebied.
Eerst hebben we een niet-invasieve systematische methode ontwikkeld om de optische kwaliteit te testen en kwantificeren zonder de noodzaak van een extra meetinstrument voor aberraties. Dit is een belangrijk kenmerk, omdat de optische kwaliteit van WSI systemen continu en automatisch moet worden gevolgd om te verzekeren dat de patholoog wordt voorzien van digitale beelden van optimale kwaliteit. We toonden ook aan dat aberratiekaarten van het volledige afgebeelde optische veld kunnen worden gebruikt om de oorzaak van afwijkingen in WSI systemen te vinden. Vervolgens hebben we ons gericht op het onderzoeken van het effect van de partiële coherentie factor op het optisch afbeeldingssysteem. Tot slot hebben we een nieuw 3D multispectraal WSI-platform gerealiseerd op basis van een nieuwe en op maat ontworpen sensor geplaatst in het beeldvlak en gekanteld in de scanrichting. Deze configuratie maakt het gelijktijdig scannen van verschillende focusniveaus mogelijk. We toonden ook de mogelijkheden van dit WSI platform aan om andere microscopiemodaliteiten gebaseerd op de techniek van “computational imaging” uit te voeren, zoals: multispectrale en defocus gebaseerde kwantitatieve fasebeeldvorming.
Het experimentele WSI-platform is nu beschikbaar voor 2D- en 3D-witlicht microscopie studies voor verschillende toepassingen in de digitale pathologie. Het heeft de potentie om gebruikt te worden in uitgebreide studies van 3D tumormorfologie en in moleculaire beeldvorming van dikke weefsels door gebruik te maken van labels om specifieke eiwitten of genen in beeld te brengen.

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.

© 2017 TU Delft

Metamenu