Promotie J. Novosel: tomografie

06 maart 2017 | 15:00
plaats: Aula, TU Delft
door Webredactie

Image analysis in optical coherence tomography. Retinal layer segmentation. Promotor: Prof.dr.ir. L.J. van Vliet (TNW).

Kwantitatieve op afbeeldingen gebaseerde biomarkers van retinale structuren leveren klinisch bruikbare informatie op voor de diagnose, prognose en opvolging van retinale aandoeningen.  Daarom hebben we ons de ontwikkeling en evaluatie van automatische technieken voor het segmenteren van retinale structuren tot doel gesteld. In dit proefschrift, een nieuw zwakgekoppeld level set framework (loosely coupled level set; LCLS) geïntroduceerd om gelijktijdig de scheidingen tussen retinale lagen te bepalen.  Dit framework gebruikt een flexibele koppeling, werkt op basis van attenuatiecoëfficiënten en wordt data uit de afbeeldingen gecombineerd met voorkennis van het netvlies. Bepaalde pathologieën kunnen resulteren in nieuwe structuren in het netvlies, zoals cysten en drusen. Het oorspronkelijke LCLS framework is daarom zo aangepast dat het om kan gaan met degelijke veranderingen in het netvlies. In de aangepaste methode, wordt de segmentatie van de begrenzingen gedreven door locale signaalverschillen tussen aangrenzende retinale lagen worden en laesies gemodelleerd als een extra, plaats-afhankelijke lag. Retinale aandoeningen kunnen ook anatomische veranderingen in de buitenste retinale lagen veroorzaken. Hiervoor wordt een methode voorgesteld om tegelijkertijd het aantal zichtbare lagen in de buitenste deel van het netvlies te bepalen en deze te segmenteren. De ontwikkelde methode is gebaseerd op een modelselectie. Eindelijk, een voorbeeld van een mogelijke toepassing van de ontwikkelde methodes wordt voorgesteld in dit proefschrift. De correlaties tussen plaatselijke glaucomateuze schade in kaarten van attenuatiecoëfficiënten en dikte van de retinale zenuwvezellaag en gebieden met afgenomen retinale sensitiviteit in gezichtsvelden werden subjectief beoordeeld en verschillen tussen correlatie scores worden geëvalueerd.Een kwantitatieve evaluatie van de voorgestelde methodes werd uitgevoerd op verschillende data sets. Alles overziend bieden de ontwikkelde methoden een flexibele, robuuste en nauwkeurige oplossing voor de segmentatie van lagen in zowel de binnenzijde als de buitenzijde van het nervlies en van laesies.

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.

© 2017 TU Delft

Metamenu