Promotie M.J. Vuik: troubled-cell indicatie

24 januari 2017 | 15:00
plaats: Aula, TU Delft
door Webredactie

Multiwavelets and outlier detection for troubled-cell indication in discontinuous troubled-cell indication methods. Promotor: Prof.dr.ir. A.W. Heemink (EWI).

Deze dissertatie is gericht op het praktisch gebruik van multiwavelets en outlierdetectie voor troubled-cell indicatie bij discontinue Galerkinmethoden (DG). Voor gladde toepassingen convergeert de DG benadering met een hoge orde van nauwkeurigheid naar de exacte oplossing. Echter, als er schokgolven of discontinuıteiten voorkomen, kunnen problemen ontstaan: in de buurt van de discontinue regio’s verschijnen ongewenste oscillaties in de benadering. Deze oscillaties kunnen voorkomen worden door een limiter rond deze regio’s toe te passen. Een van de moeilijkheden bij het gebruik van een limiter is het verschil te identificeren tussen een echte discontinu¨ıteit en een lokaal extremum van de benadering. Troubled-cell indicatoren kunnen helpen het verschil te detecteren en de discontinue regio’s (zogenaamde ’troubled cells’) te identificeren waar een limiter moet worden toegepast. In deze dissertatie wordt een multiwaveletformulering gebruikt om de DG benadering te ontbinden. De multiwaveletco¨effici¨enten fungeren als een troubled-cell indicator, aangezien zij plotseling stijgen in de buurt van een discontinu¨ıteit. Dit leidt tot de definitie van een nieuwe multiwavelet indicator, die elementen als afwijkend detecteert als de co¨effici¨ent groot genoeg is in absolute waarde. Hier is een parameter vereist die de strengheid van de indicator definieert. Om te voorkomen dat een parameter nodig is, wordt een nieuw outlierdetectiealgoritme gedefinieerd dat boxplottheorie gebruikt. Deze methode kan ook bij andere troubled-cell indicatoren toegepast worden. Resultaten worden gepresenteerd voor uniforme eendimensionale en tensorproduct tweedimensionale roosters, en ook voor onregelmatige roosters in een dimensie en driehoekige roosters in twee dimensies.

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.

© 2017 TU Delft

Metamenu