Promotie M.P. Horikx: structural design

23 maart 2017 | 12:30
plaats: Aula, TU Delft
door Webredactie

A Methodical Approach on Conceptual Structural Design. Promotor 1: Prof.dr.ir. H.A.J. de Ridder (CiTG), Promotor 2: Prof.ir. A.Q.C. van der Horst (CiTG).

Onderwerp van dit promotieonderzoek is een methodische benadering van constructief ontwerpen in een integraal ontwerpproces. Voor zo'n relatief onontgonnen onderzoeksgebied is een exploratieve onderzoeksopzet gekozen met een systematische aanpak van groot naar klein en van grof naar fijn.

De zo verkregen methodische benadering geeft fundamenteel inzicht in de krachtswerking van de constructie en ondersteunt successieve ontwerpbeslissingen tijdens het conceptontwerpproces met behulp van de volgende samenhangende set van oplossingscomponenten:

  • De beroepspraktijk is geschematiseerd door middel van een fundamentele constructief ontwerp cyclus: creatie, optimalisatie en specificatie.
  • Classificatie van constructieve basiselementen.
  • Het constructief ontwerp volgt de fundamentele dimensioneringsroutine van constructieve integriteit, via belastingafdracht tot bezwijkmechanismen.
  • De bijbehorende ontwerpcycli zijn nader gespecificeerd.
  • De fundamentele conceptontwerp-parameters van alle betrokken disciplines dienen als voedingsbodem voor integrale ontwerpoplossingen.
  • Benaderende conceptontwerp-parameters voor de draagconstructie zijn gedefinieerd op basis van de toegepaste mechanica.

Meer informatie?Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.

 

 

© 2017 TU Delft

Metamenu