Promotie M.Z. Bin Mohd Noor: Maleisië

30 januari 2017 | 10:00
plaats: Aula, TU Delft
door Webredactie

FlexZhouse: New business model for affordable housing in Malaysia. Promotor 1: Prof.dr.ir. J.W.F. Wamelink (Bk); Promotor 2: Prof.dr.ir. V.H. Gruis (Bk).

In dit PhD onderzoek staat het probleem van het gebrek aan betaalbare woningen voor starters in Maleisië centraal. De oplossingen die in de markt beschikbaar zijn voor betaalbare woningen lossen niet volledig het probleem op vanuit het perspectief van de gebruiker. Om die reden was het belangrijk om de factoren die bijdragen aan het begrip ‘betaalbaarheid’ te analyseren. Het begrip raakt met elkaar verbonden elementen van vraag-gerelateerde problemen (woonbehoeften, demografie, wooninkomen, woonkwaliteit) tot aanbod-gerelateerde problemen (vereisten vanuit de overheid, ontwerp, kosten, duurzaamheid en aanbesteding). In dit onderzoek worden enkele problemen geadresseerd die te maken hebben met de relatie tussen vraag en aanbod, en er wordt een mogelijke interventie verkend waarmee het probleem kan worden opgelost.
Het flexZhouse BM combineert een innovatief huurmodel met elementen van de circulaire economie als onderdeel van de strategie om betaalbare woningen aan te bieden aan de gebruiker. Het onderzoek draagt bij aan de wetenschap door het idee van geïndustrialiseerde productie van woningbouw te combineren met een innovatief huurmodel, geïnspireerd door de principes van de circulaire economie. Dit onderzoek is de eerste studie waarin de integratie wordt voorgesteld van flexibele woningbouw en de circulaire economie. Daarmee komt het onderzoek tegemoet aan een kenniskloof in de woningbouwsector en bouwsector. Het onderzoek, waarin een oplossing voor de geïdentificeerde problemen is gezocht door een nieuw bedrijfsmodel te ontwikkelen, zal de Maleisische overheid veel voordeel opleveren, omdat het een oplossing heeft geformuleerd voor betaalbare woningbouwplannen en omdat het een alternatief bedrijfsmodel heeft gecreëerd voor de woningbouwsector.

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.

 

 

© 2017 TU Delft

Metamenu