Promotie O. Ivashchenko: SPECT

24 januari 2017 | 12:30
plaats: Aula, TU Delft
door Webredactie

Development and applications of high-performance small-animal SPECT. Promotor: Prof.dr. F.J. Beekman (TNW).

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.

© 2017 TU Delft

Metamenu