Promotie R. Hou: microwave devices

24 januari 2017 | 10:00
plaats: Aula, TU Delft
door Webredactie

Non-intrusive Near-field Characterization of Microwave Circuits and Devices. Promotor: Prof.dr.ir. L.C.N. de Vreede (EWI).

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.

© 2017 TU Delft

Metamenu