Promotie R.H.J. Looman: klimaatbestendig bouwen

27 januari 2017 | 10:00
plaats: Aula, TU Delft
door Webredactie

Climate-responsive design - A framework for an energy concept design decision support tool for architechts using principles of climate-responsive design. Promotor: Prof.dr.ir. A.A.J.F. vd Dobbelsteen (Bk).

Met klimaat-responsief bouwen wordt het gebouw een intermediair van zijn eigen energiehuishouding. Het vormt de schakel tussen het oogsten van energie uit de directe omgeving en de duurzame realisatie van comfort. Essentieel is hier de inzet van klimaat-responsieve bouwelementen; bouwkundige en constructieve bouwelementen waarin de energie-infrastructuur vergaand is geïntegreerd. Onderzocht is welke kennis omtrent klimaat-responsief bouwen nodig is binnen de eerste fasen van het ontwerpproces. En hoe deze kennis vertaald en omgevormd dient te worden naar het vakgebied van de architect opdat de principes van klimaat-responsief bouwen succesvol geïmplementeerd kunnen worden. Opgestelde eisen ten behoeve van inhoud, form en functie vormen het uitgangspunt voor een raamwerk van een hulpmiddel voor de ondersteuning bij het nemen van ontwerpbeslissingen. Een proefmodel van het hulpmiddel is voorgelegd aan praktiserende architecten.

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.

© 2017 TU Delft

Metamenu