Promotie S. Sachdeva: gassensoren

27 maart 2017 | 15:00
plaats: Aula, TU Delft
door Webredactie

Gas Sensing by Metal Organic Framework based CMOS Platforms. Promotor 1: Prof.dr. E.J.R. Sudhölter (TNW), Promotor 2: Prof.dr. J. Gascon (TNW).

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.

© 2017 TU Delft

Metamenu