Promotie T. Yao: straling

16 januari 2017 | 10:00
plaats: Aula, TU Delft
door Webredactie

3D Radiation Dosimetry Using a Radio-Fluorogenic gel. Promotor: Prof.dr. H.T. Wolterbeek (TNW).

Een radiofluorogene (RFG) gel is een polymeer gel die toegepast kan worden als 3D stralingsdosimeter in de radiotherapie. Een RFG gel wordt fluorescerend in UV licht na bestraling met hoogenergetische straling, waarbij de mate van fluorescentie proportioneel is met de lokale stralingsdoses. De door de straling geïnduceerde fluorescentie is permanent, waarin hij zich onderscheidt van momentane optische emissie of scintillatie effecten. Wij hebben gedemonstreerd dat een quasi vaste RFG gel, bestaande uit tertiair-butyl acrylaat (TBA) met ca 100 ppm maleimido-pyreen (MPy), in potentie ruimtelijk opgeloste afbeeldingen van stralingsdoses deposities kan produceren. Dit werk is gericht op de fundamentele aspecten van stralingschemie en fotofysica van het medium. Wij hebben de dosis- en dosestempo- afhankelijkheid van de polymeer formatie en fluorescentie intensiteit onderzocht met behulp van cobalt-60 gamma-stralingsbronnen. Wij hebben ook gecollimeerde bundels van 200 kVp Röntgenstraling gebruikt om complexe stralingsvelden te produceren voor testdoeleinden, en een tomografische methode ontwikkeld om volledige 3D afbeeldingen van de dosisverdeling met sub-millimeter ruimtelijke resolutie te reconstrueren. Ons uiteindelijke doel is om een methode voor kwantitatieve ruimtelijk opgeloste dosimetrie  aan te bieden die kan worden gebruikt voor bundels van deeltjes en andere vormen van hoogenergetische straling die de complexe stralingsvelden  produceren gebruikt in moderne radiotherapeutische behandeling van kanker.

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.

© 2017 TU Delft

Metamenu