Promotie: Waterstof

16 oktober 2012 | 12:30
plaats: Aula TU Delft
door M&C

Promotie van Mevrouw J. Yang: "Hydrogen surface adsorption in porous crystalline materials"

Mevrouw J. Yang | Master of Science, China
promotor 1 | Prof.dr. T.J. Dingemans LR/TNW
promotor 2 | Prof.dr. F.M. Mulder TNW

Hydrogen surface adsorption in porous crystalline materials

Waterstof is een interessante energiedrager omdat het ruimschoots voorhanden is, het een schone verbranding oplevert én een uitzonderlijke hoge energiedichtheid heeft. Metal-organic frameworks (MOFs) worden gezien als veelbelovende waterstofopslagmaterialen vanwege het snelle, en reversibele,  opslagproces. Er zijn echter een aantal problemen die eerst opgelost dienen te worden voordat deze materialen praktisch toepassing kunnen vinden, en men moet dan denken aan de gevoeligheid voor water en de mogelijkheid om waterstof op te kunnen slaan bij kamertemperatuur. De diversiteit aan organische linkers biedt de mogelijkheid om MOFs te synthetiseren met nieuwe structuren en verbeterde eigenschappen. Wij hebben de rol van deze organisch linkers onderzocht en hebben geconcludeerd dat deze linkers een cruciale rol spelen met betrekking tot de structurele stabiliteit, stabiliteit ten opzichte van water en het adsorptiegedrag van MOFs. De resultaten, zoals gerapporteerd in dit proefschrift, hebben tot nieuwe ontwerpregels geleid en we hebben laten zien hoe de praktische toepasbaarheid van MOFs verbeterd kan worden.

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository op: repository.tudelft.nl. TU Delft Repository is de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.

 

© 2017 TU Delft

Metamenu