Promotie W.C.P. van der Velden: windturbines

31 maart 2017 | 15:00
plaats: Aula, TU Delft
door Webredactie

Computational aeroacoustic approaches for wind turbine blade noise prediction. Promotor: Prof.dr.ir. H. Bijl (LR).

Gedetailleerde betrouwbare aeroakoestische benaderingen zijn toegepast in dit proefschrift, met het oog op het voorspellen van het geluid afkomstig van windturbine bladen. Voor een grote moderne windturbine wordt het aerodynamisch geluid afkomstig van de bladen gezien als de meest dominante geluidsbron, mits mechanisch geluid op gepaste wijze wordt behandeld. Dit proefschrift laat zien hoe zowel onsamendrukbare als volledig samendrukbare stromingssimulaties kunnen worden gebruikt voor het verkrijgen van kwalitatieve en kwantitatieve beschrijvingen van de aeroakoestische bronnen, de onderliggende mechanismen en het voorspelde akoestische verre veldsignaal. Zowel Navier-Stokes vergelijkingen als Lattice Boltzmann vergelijkingen zijn onderzocht om een hoge betrouwbaarheid van het stromingsveld te verkrijgen. In combinatie met verschillende akoestische analogieën, opgelost als integraal oplossing of als randelementmethode, kan een schatting worden gemaakt van het gestraalde akoestische verre veld. Uiteindelijk, in dit proefschift, middels de ontwikkelde methode, zijn passieve mitigatiestrategieën voorgesteld om achterrandgeluid te reduceren.

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.

© 2017 TU Delft

Metamenu