Promotie Z. Kolahdouz Esfahani: wafers

19 januari 2017 | 10:00
plaats: Aula, TU Delft
door Webredactie

Monolithic 3D Wafer Level Integration Applied for Smart LED Wafer Level Packaging. Promotor: Prof.dr. G.Q. Zhang (EWI).

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt u kijken in de TU Delft Repository, de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.

© 2017 TU Delft

Metamenu