Seminar ontwerpstudie Snelweg & Stad 7 april a.s.

03 maart 2016
door Webredactie

Met dit seminar zet de ontwerpstudie ‘Snelweg en Stad’ een volgende stap in de ontwikkeling van toekomstgerichte visies voor het verbeteren van de relatie tussen snelweg en stad gericht op leefbaarheid, bereikbaarheid en ruimtegebruik.

 

 

 

Seminar ontwerpstudie

SNELWEG EN STAD – meer leefbaarheid en ruimte’

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging 7 april  2016

13.00-17.30 (inloop 12.30), TU Delft, Faculteit Bouwkunde,

Begane grond, OOST-serre, Oranje tribune (bereikbaarheid)

 

Met dit seminar zet de ontwerpstudie ‘Snelweg en Stad’ een volgende stap in de ontwikkeling van toekomstgerichte visies voor het verbeteren van de relatie tussen snelweg en stad gericht op leefbaarheid, bereikbaarheid en ruimtegebruik. Verdeeld over de ringwegen van Amsterdam A 10, Utrecht  A27 / A 28 en Rotterdam A13 / A 20 worden zes cases op basis van ontwerpend onderzoek verkent in het licht  van toekomstige mobiliteitsconcepten.

 

Zeven BNA architecten hebben elk met een team van professionals samen met vertegenwoordigers van de gemeenten medio februari 2016 de locaties van de cases bezocht. In dit seminar zullen de teams hun eerste indrukken delen en in een interactieve setting discussie voeren met de betrokken gemeenten en belangstellenden. Vanuit de TU Delft zullen wetenschappers de uitkomsten delen van de ‘international student workshop The Highway & The City’ die binnen het kader van de ontwerpstudie medio maart plaatsvindt.

 

De middag wordt ingeleid met een drietal impulslezingen. Experts geven hun visie op relevante aspecten voor de ontwerpstudie ‘Snelweg en Stad’ zoals het belang van ontwerpend onderzoek, de betekenis van scenario’s voor mobiliteitsbeleid en de planvorming omtrent de Ring van Antwerpen.

 

Zie voor details het programma seminar op 7 april 2016

Meld u aan voor het seminar op 7 april 2016

Lees meer over de ontwerpstudie ‘Snelweg en Stad’

 

De studie is een gezamenlijk initiatief van BNA Onderzoek, de TU Delft, de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, de provincie Utrecht, en de Directoraten-generaal Bereikbaarheid, Ruimte en Water en Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

© 2017 TU Delft

Metamenu