Delftse startup ShoreMonitoring helpt mee om woonboten Gennep los te krijgen

13 januari 2017 door Webredactie Communication

Als gevolg van de beschadigde stuw in de maas bij Grave is het waterpeil bij de Haven van Heijen/Gennep gedaald. Hierdoor liggen woonboten scheef, maken sommige water en liggen anderen schepen kritiek wat belasting betreft. Hoe langer het waterpeil laag blijft, des te meer schade. Met behulp van een jetski heeft het Delftse startup-bedrijf ShoreMonitoring de ondieptes rondom de woonboten, de havenmonden en de plas in kaart gebracht. Met deze informatie kan Rijkswaterstaat met behulp van een andere startup Mobiele Dijken een tijdelijke dijk aanleggen om meer water in haven vast te houden.

Omdat het waterpeil laag staat, is een jetski een slimme manier om de situatie onder water precies in kaart te brengen. Op vrijdag 13 januari wordt om de haven een tijdelijke dijk van 7 meter breed, 3,5 meter hoog en 76 meter lang aangelegd, waarna extra water in de haven gepompt kan worden, en de woonboten versleept naar een veiliger plek. 

LiDAR Drone

Daarnaast heeft ShoreMonitoring, samen met partner Skyvision, met een drone LiDAR (laser radar) de dijk langs de haven ingemeten, om in de gaten te kunnen houden hoe deze zich houdt na ophoging van de waterstand. 


Flood Proof Holland 

De tijdelijke dijk is afkomstig van startup Mobiele Dijken, die net als ShoreMonitoring uitgebreid heeft getest op een proeftuin van de TU Delft: Flood Proof Holland, een test- en demonstratieterrein voor innovatieve oplossingen voor effectief waterbeheer van het Europees gefinancierde programma VPdelta

Meer informatie 
http://www.shoremonitoring.nl/services 
https://twitter.com/ShoreMonitoring  
Rijkswaterstaat over de situatie bij de stuw bij Grave   

Foto's Roeland de Zeeuw van ShoreMonitoring: 

© 2017 TU Delft

Metamenu