Nederland investeert 135 miljoen in quantumtechnologie

01 juni 2015 door Webredactie Communication

Zes partijen investeren de komende tien jaar 135 miljoen euro in QuTech, het instituut voor quantumtechnologie. De zes partijen ondertekenden vanmiddag in Delft een convenant. Doel van QuTech is het ontwikkelen van de bouwstenen voor de eerste quantumcomputer. Met het convenant leggen de zes partijen een solide basis voor een periode van 10 jaar onder het QuTech instituut, een initiatief van TU Delft en TNO. Vorig jaar verkoos de Nederlandse overheid QuTech tot Nationaal Icoon; dit betreft innovatieve technologieprojecten die de overheid extra ondersteunt.

Razendsnel rekenen

Quantumcomputers maken gebruik van een bijzondere eigenschap van quantumdeeltjes, waardoor quantumbits niet alleen 1 of 0 kunnen zijn, maar ook allebei tegelijk. Dit geeft de mogelijkheid bepaalde rekenproblemen razendsnel op te lossen die huidige supercomputers niet aankunnen, waaronder het zoeken naar bijzondere materialen, zoals supergeleiders of materialen voor superbatterijen. Het gebruik van quantumtechnologie creëert netwerkverbindingen die onmogelijk af te luisteren zijn.

Lange adem

Prof. Leo Kouwenhoven is blij met de lange termijn-ondersteuning: “Het ontwikkelen van echt baanbrekende technologie, zoals een quantumcomputer, is een proces van vallen en opstaan, maar vooral een van een lange adem. Ik ben ontzettend blij dat de partners het belang van dit onderzoek onderstrepen en zich voor tien jaar aan ons doel willen committeren: de bouwstenen van de quantumcomputer ontwikkelen. Met dit commitment kunnen we nog meer dan voorheen topwetenschappers en partners in het bedrijfsleven aantrekken.” Momenteel heeft QuTech ruim  100 wetenschappers in dienst, een aantal dat men door de extra investering in de komende jaren hoopt te verdubbelen.

Zes partners

De zes partners zijn, naast grondleggers TU Delft en TNO, de ministeries van EZ en OCW, NWO/STW/FOM en de topsector High Tech Systems and Materials (HTSM). Minister van Economische Zaken Henk Kamp, die als ambassadeur aan QuTech is verbonden, onderstreept het belang van investeren in quantumtechnologie: “De volgende generatie supercomputers biedt kansen voor Nederlandse bedrijven om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Om die mogelijkheden hier in plaats van elders tot wasdom te laten komen, zijn lange termijn-investeringen noodzakelijk. Alleen dan kan onze economie optimaal profiteren van de voordelen van quantumtechnologie, zoals betere databeveiliging en meer rekenkracht.”

© 2017 TU Delft

Metamenu