Roboticaonderzoek TU Delft gebundeld in nieuw instituut

14 december 2012 door Webredactie M&C

In Delft is het nieuwe TU Delft Robotics Institute van start gegaan. In het instituut wordt al het onderzoek op het gebied van robotica aan de universiteit gebundeld. Op 25 januari 2013 houdt het instituut een feestelijke kick-off bijeenkomst.

Wetenschappelijke uitdaging

Prof. Robert Babuska is de oprichter van het nieuwe instituut. ‘De wetenschappelijke uitdaging van het robotica-instituut is het laten samenwerken van robot en mens in ongestructureerde, échte omgevingen. Het gaat dus bijvoorbeeld niet over de klassieke industriële robots. We hebben een drietal thema’s gekozen: robotzwermen, ‘Robots voor werknemers’ en interactieve robots.’
Met deze bundeling van krachten plaatst de TU Delft zich in het leidend segment van robotonderzoek, stelt Babuska.

Van zwermen tot interactie

Het eerste thema, robotzwermen, gaat over relatief simpele robots die onderling complexe taken kunnen uitvoeren voor mensen, zoals observeren, meten en data verzenden. Het tweede thema heet ‘Robots voor werknemers’. Dit betreft robots die taken kunnen uitvoeren voor, of samen met mensen in een menselijke productie-omgeving. Interactieve robots ten slotte, zijn robots die op fysiek of sociaal/cognitief niveau kunnen samenwerken en interacteren met mensen.

Hard en zacht

Babuska: ‘Het unieke van de TU Delft is dat zowel de ‘harde’ robotwetenschappen (mechatronica, embedded systems, control, AI) als de ‘zachte’ robotwetenschappen (mens-machine interactie, gebruikersinteractie, architectuur, ethiek en design) prominent aanwezig zijn.’
‘Door het verbinden van deze wetenschappen in één instituut, kan de uitdaging op systeemniveau benaderd worden. Het eindresultaat moet een betrouwbaar, gebruikersgericht en geaccepteerd robotsysteem zijn.’

Enabling

‘Robotica is een enabling technology en biedt complementariteit aan alle vier de Delftse onderzoeksspeerpunten’, zegt Babuska. Dat geldt voor Health (bijvoorbeeld ondersteuning bij verpleging, sociale interactie, educatie), voor Environment (satellieten voor CO2-meting of milieu-monitoring, en waste management), voor Energy (exploratie, deep sea mining en support) en Mobility (traffic monitoring, airport decision support).
Zes Delftse faculteiten en vijftien leerstoelen nemen al deel aan het TU Delft Robotics Institute.

Kick-off

Op 25 januari 2013 houdt het Delft Robotics Institute haar wetenschappelijk openingssymposium. Tijdens het evenement worden robots gedemonstreerd die aan de TU Delft zijn ontwikkeld, worden de thema’s van het Robotics Institute gepresenteerd en wordt samen met de keynote speakers de visie op de toekomst van robotica geschetst.

Meer informatie

Website Delft Robotics Institute
Programma kick-off Delft Robotics Institute

Prof. Robert Babuska: tel. 015-2785117; e-mail r.babuska@remove-this.tudelft.nl
Ilona van den Brink, wetenschapsvoorlichter TU Delft: tel. 015-2784259; e-mail i.vandenbrink@remove-this.tudelft.nl

© 2017 TU Delft

Metamenu