TU Delft viert 175e verjaardag én het leven

09 januari 2017 door Webredactie Communication

Op vrijdag 13 januari viert de TU Delft onder het motto ‘Technology for life’ haar 175e dies natalis. Deze dag vormt tegelijkertijd het feestelijke startschot voor 175 dagen vol lustrumactiviteiten op en rondom de universitaire campus. Op de dag voor de diesviering - donderdag 12 januari - vinden twee wetenschappelijke symposia plaats: ‘Synthetic Biology and Nanoscopy’ en ‘Health and Technology’. Tijdens deze symposia staan de vier eredoctoren centraal aan wie tijdens de diesviering op 13 januari een eredoctoraat verleend zal worden.

Contagium vivum fluidum (besmettelijke levende vloeistof) – zo beschreef Martinus Beijerinck wat hij zag toen hij in 1898 tabak onder zijn microscoop legde. De Delftse microbioloog werd wereldberoemd met zijn ontdekking, die we allemaal van de afkorting kennen: het virus. Wie aan de TU Delft denkt, denkt misschien niet in eerste instantie aan biologen. Maar de universiteit kan niet zonder de biologie. Op de hele campus halen wetenschappers hun inspiratie uit de natuur: van ‘bio-inspired design’ tot biotechnologie, en van nanobiologie tot bio-informatica. In teams zoeken zij naar slimme oplossingen voor mens en planeet, geïnspireerd op de natuur.

Diesviering

Ter gelegenheid van de 175e verjaardag van de TU Delft zal Karel Luyben, rector magnificus van de TU Delft, op vrijdag 13 januari de diesrede ‘Technology for life’ uitspreken. Hij zal ons meenemen in de geschiedenis van het Delftse onderzoek dat de duur en kwaliteit van ons leven heeft verbeterd, zal voorbeelden geven van baanbrekend lopend onderzoek, en zal een voorschot nemen op de rol die ingenieurs kunnen en zouden moeten spelen als het op onze levensverwachting en kwaliteit van leven aankomt.

Tijdens de diesviering zullen vier eredoctoraten worden verleend aan bijzondere wetenschappers en sleutelfiguren op het gebied van ‘Technology for life’: Andrew Endy (Associate professor Bio-engineering, Stanford University, USA), Xiaowei Zhuang (Professor Chemistry and Chemical Biology, Harvard University, USA), Manuel Alvarinho (voorzitter en oprichter Water Regulatory Council (CRA), Mozambique), Alessandro Vespignani (Professor Biological Physics, Northeastern University, USA).

Het einde van de diesviering vormt het startsein voor de lustrumviering van de universiteit: 175 dagen vol lustrumactiviteiten op en rondom de campus van de TU Delft. Bouwkundestudenten zetten speciaal voor deze gelegenheid een spectaculair paviljoen neer voor de aula, dat daar 175 dagen blijft staan. Op een rooster van achttien bij achttien meter verrijst een woud van 175 aluminium kolommen, voorzien van speciale lichtjes, dat symbool staat voor samenwerking en verbinding. De studenten nodigen iedereen uit het paviljoen te komen ervaren en het zich letterlijk eigen te maken door een boodschap in het metaal te krassen.

Symposia

Op donderdag 12 januari vinden twee wetenschappelijke symposia plaats rondom het thema ‘Technology for life’. In het symposium ‘Synthetic Biology and Nanoscopy’ verkennen Xiaowei Zhuang en Drew Endy samen met Delftse wetenschappers de rol van synthetische biologie en nanoscopie in het begrijpen en beinvloeden van ons DNA, onze cellen en micro-organismen.

In het symposium ‘Health and Technology’ bespreken Manuel Alvarinho en Delftse wetenschappers de impact van watervoorziening en sanitatie op de volksgezondheid in sub-Sahara Afrika, en belicht Alessandro Vespignani met Delftse collega’s hoe wiskundige modellen de verspreiding van epidemieën kunnen verklaren en mogelijk beteugelen.

Meer informatie 
U bent van harte uitgenodigd om de diesviering ‘Technology for life’ op vrijdag 13 januari van 15:00-17:00 uur en de wetenschappelijke symposia ‘Synthetic Biology and Nanoscopy’ en ‘Health and Technology’ op donderdag 12 januari van 14:00-17:00 uur bij te wonen. Beide gelegenheden vinden plaats in het aula congrescentrum van de TU Delft. Het programma en aanmeldmogelijkheid vindt u op http://www.tudelft.nl/dies

© 2017 TU Delft

Metamenu