Wereldproblemen aanpakken: van Zika tot overstromingen

13 december 2016 door Webredactie Communication

De TU Delft start zes grote nieuwe onderzoeksprojecten die het leven van mensen in armoede moeten verbeteren. Het onderzoek richt zich op het (her)gebruik van afval voor het bouwen van huizen en goedkope MRI-systemen tot slimme pompen voor duurzame irrigatie en een microchip om meerdere tropische ziekten tegelijk te diagnostiseren. De projecten zijn geselecteerd door het TU Delft Global Initiative om vanuit het technologisch onderzoek een bijdrage te leveren aan de wereldwijde Sustainable Development Goals.

De gehonoreerde projecten zijn:

- A home for low-income households in India

- Palm oil waste as an opportunity for poor local communities

- A sustainable MRI system to diagnose water on the brain (hydrocephalus)

- Getting Hot: Microchip multiple screening of tropical fevers like Zika

- Amphibious sustainable houses for flood prone areas in Southeast Asia

- Developing agriculture and renewable energy with a smart turbine pump

Bezoek de website van het TU Delft Global Initiative voor meer details over de gehonoreerde projecten

© 2017 TU Delft

Metamenu