Magazines

Delft Integraal / Delft Outlook

Delft Integraal is het wetenschappelijk magazine van de TU Delft, waarin nieuwe ontwikkelingen en achtergronden op het gebied van onderzoek aan de TU Delft worden beschreven.

Het blad verschijnt vijf maal per jaar in een oplage van 45.000. Alumni van de TU Delft kunnen het blad gratis toegezonden krijgen. Delft Outlook is de Engelstalige variant.

Delta

Delta is het onafhankelijke nieuwsorgaan van de Technische Universiteit Delft. Nieuws en service-informatie wordt gepubliceerd op de website en in een tweewekelijks magazine (20 nummers per jaar). Delta hecht aan een goede journalistieke praktijk en aan betrouwbare informatie.

Contact

Hoofdredacteur: Frank Nuijens
Eindredacteur: Dorine van Gorp & Katja Wijnands
Postbus 139
2600 AC Delft
T: 015 278 4848
F: 015 278 1855
E: delftintegraal@remove-this.tudelft.nl 
E: delta@remove-this.tudelft.nl

 

Naam auteur: Webredactie
© 2017 TU Delft

Metamenu