Meet the Energy Leaders: Peter Molengraaf - CEO Alliander

07 april 2017 | 12:40 - 13:40
plaats: TU Delft; Faculteit 3mE, zaal A
door Webredactie Delft Energy Initiative

Ter inspiratie van wetenschappers, beleidsmakers, ondernemers en studenten organiseert het Delft Energy Initiative een gastlezing van Peter Molengraaf (CEO Alliander) getiteld: "Changes in the energy system and the role of the public distribution system operators".

Het bijwonen van de lezing is gratis, het registreren is verplicht. U kunt dit doen via dit formulier.

"Changes in the energy system and the role of the public distribution system operators".

Abstract:
De energievoorziening gaat de komende decennia revolutionair veranderen. Altijd beschikbare elektriciteitscentrales worden vervangen door zonnepanelen of windmolens die alleen energie produceren als de zon schijnt of de wind waait. Voor het verwarmen van huizen en het laten rijden van auto’s stappen we over van gas en olie op elektriciteit en warmte. Klanten gaan zelf energie opwekken, voor eigen gebruik of om onderling uit te wisselen. Er ontstaan nieuwe soorten netten, die niet vanzelfsprekend voor iedereen toegankelijk zijn.
De veranderingen in de energievoorziening zullen zich, mede onder invloed van veelomvattende internationale klimaatafspraken, de komende decennia steeds veel sneller voltrekken. We staan voor een ingrijpende omschakeling naar een duurzame energievoorziening. Er moet nog veel gebeuren om de duurzame doelstellingen voor 2050 te halen.
Peter Molengraaf schetst de context van de (internationale) ontwikkelingen binnen de energiesector voor de komende jaren. Daarbij gaat hij in op de impact hiervan op de energiesector en de rol die hij daarin voor Alliander als grootste netwerkbedrijf voor elektriciteit en gas in Nederland weggelegd ziet. Zo stelt Alliander zich ten doel om energie voor iedereen betaalbaar, betrouwbaar en bereikbaar te houden. Dat betekent dat Alliander een belangrijke rol wil spelen in de transitie naar een duurzame energievoorziening en toekomst door het initiëren van innovaties en nieuwe toepassingen om zijn klanten beter, sneller en tegen lagere kosten te kunnen bedienen. Daarbij wordt gezocht naar samenwerking met partijen binnen en buiten de sector zoekt. Peter Molengraaf licht dit toe aan de hand van concrete voorbeelden. Daarnaast investeert Alliander actief in het onderzoeken van nieuwe marktmodellen en de stimulatie van een open energiemarkt.

Biografie:
Peter Molengraaf (51) is CEO of Alliander N.V., a network company in the energy sector.
Alliander has around 7,000 employees. By constantly improving her network, Alliander is preparing itself for a future  in which everyone can consume, produce and share renewable energy.
Alliander consists of a group of companies such as Liander, Liandon, Kenter and Allego. The grid operator Liander transports electricity to 3.1 million customers and gas to 2.7 million customers in an area extending to over a third of the Netherlands.  Together the Alliander companies represent an expertise in energy networks, energy technology and technical innovations.
Peter Molengraaf studied Informatics at TU Delft and then went on to receive an MBA from the Rotterdam School of Management. Part of his MBA was completed at the Wharton School, University of Pennsylvania. Peter Molengraaf has held various management positions at Nuon and Shell. He is also a Member of the Supervisory Board of Vopak Netherlands and chairman of WENb, the employers' association for Energy, Cable & Telecom and Waste & Environmental Enterprises.

© 2017 TU Delft

Metamenu