Samen met TU Delft

Bekijk de flyer ‘Samenwerken met de TU Delft’

Contact

T: +31 (0)15 27 83039
E: health@remove-this.tudelft.nl

Samenwerken

Medical Delta

Via het Medical Delta consortium bundelen de universiteiten van Delft, Leiden en Rotterdam hun expertise en ervaring op het gebied van life sciences en medische technologie. Samen met de zorginstellingen, kennisinstellingen, bedrijven en overheid in de regio ontwikkelen de partners nieuwe zorgoplossingen, dragen zij hun kennis en ervaring over en zorgen zij voor een snellere en soepelere implementatie van zorginnovaties.

HollandPTC

De TU Delft werkt nauw samen met het Erasmus MC en het LUMC om het eerste behandelingscentrum voor protonentherapie in Nederland te starten: het Holland Particle Therapy Centre (HollandPTC). Op dit moment moeten Nederlandse patiënten naar het buitenland reizen om met protonen behandeld te kunnen worden. Het HollandPTC consortium wil een behandelingscentrum starten voor het behandelen van patiënten dat tevens onderwijs geeft en onderzoek doet naar toekomstige doorbraken in de strijd tegen kanker. Naar verwachting kunnen patiënten in 2017 behandeld worden in het centrum dat in Delft wordt gebouwd.

IDEA League

De TU Delft werkt samen met ETH Zurich, RWTH Aachen en ParisTech in de IDEA League. Deze universitaire partners werken aan gezamenlijk onderwijs, onderzoek en kwaliteitsbewaking, en nemen samen deel Europese programma’s en initiatieven. Een voorbeeld van medisch-technologische samenwerking is de IDEA League Doctoral School on Ageing and Sustainability, waarin 25 talentvolle promovendi oplossingen ontwikkelen voor een duurzame omgang met veroudering via beleid, technologische innovaties en onderzoeksprojecten.

HealthTIES

Via het HealthTIES consortium werkt de TU Delft als partner in de Medical Delta regio samen met vier Europese topregio’s op het gebied van biomedisch onderzoek en ondernemerschap: Biocat (Catalonië), Life Sciences Zurich, Oxford and Thames Valley, en Ëszak-Alföld (Hongarije). Dit door de EU gesteunde consortium heeft als doel om sneller van idee tot product te komen door een goede samenwerking tussen kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid.

European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP AHA)

De Europese Commissie ziet ‘Active and Healthy Ageing’ als een van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen voor alle Europese landen. Daarom heeft zij het European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP AHA) opgericht: een initiatief om bestaande Europese, nationale en private financieringsprogramma’s te stroomlijnen en hun effectiviteit te vergroten. De TU Delft leidt de bijdragen vanuit de Medical Delta aan het EIP-AHA.


Platform Zorg & Techniek

In het Delftse platform Zorg & Techniek werken lokale en regionale partijen samen aan betere zorg. Het platform koppelt wetenschap en ondernemerschap aan zorgvragen. Vraag en aanbod worden samengebracht in proeftuinen: plekken waar verschillende partijen samenwerken aan oplossingen. Zorg & Techniek richt zich vooral op proeftuinen in de care bij de zorginstelling, in woningen, in het buurtcentrum, in het gezondheidscentrum of in de wijk.

YES!Delft

YES!Delft is het Delftse hightech ondernemerscentrum dat studenten, professionals en wetenschappers inspireert om hun eerste stappen op het ondernemerspad te zetten en een uitgebreid ontwikkelings- en ondersteuningsprogramma biedt om van die onderneming een succes te maken. Daarmee zijn inmiddels ruim honderd ondernemingen ontstaan. YES!Delft huisvest een snel groeiend aantal medisch-technologische bedrijven.

Naam auteur: Webredactie
© 2017 TU Delft

Metamenu