Dossiers

Sommige maatschappelijke vraagstukken zijn zo complex van aard, dat wetenschap vooral een bijdrage kan leveren via een thematische aanpak waarbij verschillende disciplines in multi- en interdisciplinaire verbanden samenwerken. Bijvoorbeeld de aardbevingsproblematiek in Groningen.

© 2017 TU Delft

Metamenu