Feiten en cijfers

Op deze pagina vindt u kengetallen en gedetailleerde informatie over de TU Delft omtrent studenten, onderwijs, onderzoek, personeel en financiën. Deze informatie wordt na goedkeuring van het jaarverslag bijgewerkt.

        Onderwijs

           Onderzoek

             Financiën

            Personeel

    

       

    

      

Jaarverslagen

In het jaarverslag blikt de TU Delft terug op ontwikkelingen in de organisatie, het onderwijs, het onderzoek en op het gebied van kennisvalorisatie. Ook de ondersteunende processen en de financiële verslaglegging maken onderdeel uit van het jaarverslag.

Naam auteur: Webredactie DSD
© 2017 TU Delft

Metamenu