Jaarverslagen

De TU Delft publiceert jaarlijks een jaarverslag en legt daarmee verantwoording af aan het Ministerie van OC&W over haar voornemens en resultaten.

In het verslag blikt de TU Delft terug op ontwikkelingen in de organisatie, het onderwijs, het onderzoek en op het gebied van kennisvalorisatie. Ook de ondersteunende processen en de financiële verslaglegging maken onderdeel uit van het jaarverslag.

U kunt de jaarverslagen in pdf formaat downloaden.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

 

 

 

Naam auteur: Webredactie
© 2017 TU Delft

Metamenu