College van Bestuur

Het College van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de TU Delft en is belast met het bestuur en beheer van de universiteit. Het College van Bestuur bestaat op dit moment uit drie leden, die benoemd worden door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht hoort hiervoor vertrouwelijk de Ondernemingsraad en de Studentenraad (op instellingsniveau). Het College van Bestuur en de Secretaris van de Universiteit worden ondersteund door het Bestuursbureau.

Voorzitter College van Bestuur

 

Prof.dr.ir. Tim van der Hagen
E: t.h.j.j.vanderhagen@remove-this.tudelft.nl
T: +31 (0)15 278 3786

Lees meer

Rector Magnificus

Prof. Ir. K.Ch.A.M. Luyben
E: K.C.A.M.Luyben@remove-this.tudelft.nl 
T: +31 (0)15 278 5391

Lees meer

Vice-President for Education & Operations
Drs. J.L. Mulder  
E: J.L.Mulder@remove-this.tudelft.nl  
T: +31 (0)15 278 8662

Lees meer Conrector
Prof.dr.ir. P.A. Wieringa 
E: P.A.Wieringa@remove-this.tudelft.nl 
T: +31 (0)15 27 89093

 

 

Secretaris van de TU Delft

Dr. G.J.L. Scheurwater

E: G.J.L.Scheurwater@remove-this.tudelft.nl 
T: +31 (0)15 278 2964

 

 

 

  

 

 

 

Naam auteur: Webredactie
© 2017 TU Delft

Metamenu