Onderzoeksscholen

Een onderzoekschool brengt het onderzoek en de opleiding van onderzoekers (promovendi, PhD's) op een bepaald vakgebied bijeen. De school draagt bij aan de nationale afstemming van onderzoeksprogramma’s binnen specifieke disciplines. Als faculteit- en universiteitsoverstijgende onderzoeksverbanden in strategische gebieden versterken zij de profilering van de TU Delft. Men beschouwt erkenning door de Erkenningscommissie Onderzoekscholen (ECOS) van de KNAW als een belangrijk kwaliteitskeurmerk.

TU Delft als penvoerder

De TU Delft is penvoerder van de volgende door KNAW erkende onderzoekscholen:

Op CTG en DIMES na zijn het interuniversitaire onderzoekscholen.

TU Delft participeert

De TU Delft participeert in de volgende door KNAW erkende onderzoekscholen:

Daarnaast heeft TU Delft contacten in netwerken die onderzoekschool worden genoemd, maar op dit moment niet door de KNAW als zodanig worden erkend. De betreffende netwerken hebben ook geen aanvraag voor vervolgerkenning bij de KNAW ingediend.

De TU Delft participeert verder met de Delftse delen van de onderzoekschool CTG en het Delftse deel van de onderzoekschool VMSG in de toponderzoekschool Netherlands Research Centre for Integrated Solid Earth Science (ISES).

N.B. De ervaringen en positie van de onderzoekscholen worden zeker in beschouwing genomen bij de in 2007 opgestarte discussie ter  positiebepaling van de TU Delft ten opzichte van de Graduate School als organisatievorm voor de promotieopleidingen.

Naam auteur: webredactie
© 2017 TU Delft

Metamenu