Raad van Toezicht

Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen benoemde Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft een aantal in de wet genoemde specifieke taken, waaronder de goedkeuring van het bestuurs- en beheersreglement, het instellingsplan, de keuze van het medezeggenschapsstelsel, de begroting en het jaarverslag.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Drs. ir. J. van der Veer (oud CEO Shell, voorzitter van de Raad van Commissarissen van ING en Philips en voorzitter van het Platform Bèta Techniek) 
  • Mw. ir. L.C.Q.M. Smits van Oyen MBA (o.a. bestuurslid van de Stichting Zorg en Bijstand in Den Haag en bestuurslid van African Parks Conservation)
  • Prof. dr. D.D. Breimer (oud rector magnificus en collegevoorzitter Universiteit Leiden)
  • Drs. G. de Zoeten RC (Senior Vice President Finance LeasePlan Corporation N.V.)
  • Drs. C.G. Gehrels (Arcadis)

Aftreedrooster

  • Drs. ir. J. van der Veer, voorzitter: benoemd tot 1 juli 2017, 1e termijn
  • Mw. Ir. L.C.Q.M. Smits van Oyen MBA: benoemd tot  1 januari 2021, 2de termijn
  • Prof. dr. D.D. Breimer, vice voorzitter: benoemd tot 1 mei 2017, 2de termijn
  • Drs. G. de Zoeten RC, benoemd tot 1 mei 2020, 1e termijn
  • Drs. C.G. Gehrels: benoemd tot 1 juni 2019, 1e termijn 

Profielschets

Profielschets leden Raad van Toezicht

Naam auteur: Webredactie
© 2017 TU Delft

Metamenu