Regelingen

Op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), de CAO Nederlandse Universiteiten of anderszins stelt het College van Bestuur regelingen vast die algemeen geldend zijn of voor een bepaalde categorie personen van de TU-gemeenschap.

© 2017 TU Delft

Metamenu