FAQ

Mijn functie wordt niet weergegeven

In deze versie van de medewerkerspagina’s worden de functies niet weergegeven.

Sommige afdelingen hebben geen medewerkers

De informatie in de medewerkerspagina’s is afkomstig uit onderliggende systemen. De lijsten met afdelingen komen uit PeopleSoft/MDS. In deze omgeving zijn enkele afdelingen opgenomen die geen medewerkers meer hebben (bijvoorbeeld omdat de afdeling verhuisd is naar een andere faculteit) of nog niet hebben.

In het ‘oude’ telefoonboek sta ik wel met telefoonnummer, in het nieuwe niet? Daar sta ik zelfs 2x met een afdeling.

U staat 2x genoteerd in Peoplesoft. Stuur een e-mail naar library@remove-this.tudelft.nl.

Waarom kan ik mijn publicaties niet vinden?

  • Alleen de publicaties van wetenschappelijk personeel wordt getoond.
  • De 11 meest recente in Metis gevalideerde publicaties worden weergegeven. Door op de naam van de medewerker te klikken in de lijst, komt u op de volledige lijst met publicaties

Waarom kan ik een medewerker niet vinden?

  • Het is niet mogelijk om te zoeken op voornaam
  • Zoeken op namen met diacrieten (Voûte, Vogtländer, Poutré, Blacquière) werkt nog niet goed. Zoek op eerste deel van de naam (vogtl, blacq, etc.)
  • Zoeken op achternamen met tussenvoegsel werkt nog niet (de Lange, van der Meer). Zoek zonder tussenvoegsel

Waarom staan mijn nevenwerkzaamheden er niet op?

  • Vooralsnog worden alleen de nevenwerkzaamheden van het wetenschappelijk personeel gepubliceerd (m.u.v. de promovendi) en de nevenwerkzaamheden van het obp van schaal 10.
  • Wijzigingen van de nevenwerkzaamheden lopen via de R&O gesprekken. De eerstvolgende update zal gedaan worden in het najaar van 2014.
  • In de nieuwe versie van PeopleSoft die eind 2014 in gebruik wordt genomen hebben de medewerkers zelf de mogelijkheid om nevenwerkzaamheden in te voeren.
© 2017 TU Delft

Metamenu