Dilan geeft je een kijkje in haar studentenleven aan de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica.

Volg TW studenten

Wij, als studenten TW, houden je op de hoogte van alle ontwikkelingen, onze colleges, onze projecten en natuurlijk ons studentenleven. Twijfel je over je studiekeuze of wil je weten wat de dagelijkse gang van zaken is op de universiteit? Niemand kan je dit beter vertellen dan wij!

          

Bacheloropleiding Technische Wiskunde

Diploma

Voertaal

Bachelor of Science Technische Wiskunde

Nederlands*

Soort

Start in

Regulier programma

September

Type

Studiepunten

Voltijds

180 EC, 36 maanden

*De boeken en colleges zijn grotendeels in het Engels

Technisch wiskundigen lossen problemen op door er modellen van te maken en daar dan aan te rekenen. Ze houden zich bijvoorbeeld bezig met de optimalisatie van zoekmachines, dienstregelingen, klimaatmodellen en navigatiesystemen, maar ook met de financiële wereld en met risicoanalyse.

Technische wiskunde is sterk gericht op de toepassing van wiskunde in de praktijk. Dat leidt tot antwoorden op vragen als:

  • Hoe bereken je de kans op besmetting met een virus via bloedtransfusie?
  • Hoe kun je efficiënt zoeken in grote hoeveelheden informatie?
  • Hoe kun je snel een CD branden?
  • Hoe verspreidt een verontreiniging zich op zee?
  • Hoe voorkom je crisis op de beursvloer?

De bachelorprojecten geven een goede indruk van de vraagstukken die wiskundigen oplossen.

Opleiding

De wiskundeopleiding van de TU Delft bevat vooral toegepaste wiskunde: problemen via modelleren tot een oplossing brengen. De opleiding werkt samen met de wiskundeopleiding van de Universiteit Leiden. De Leidse studenten volgen twee vakken in Delft, de Delftse studenten volgen minimaal 2 vakken in Leiden. Omdat de wiskunde vaak anders is dan op je middelbare school, krijg je in het eerste jaar zoveel begeleiding als je nodig hebt.

Het onderwijsprogramma loopt langs zogenaamde leerlijnen, waardoor de vakken die bij elkaar horen in een logische volgorde aan bod komen.

Binnen de wiskundeopleiding is veel ruimte voor keuzevakken. Kiezen doe je op basis van wat je leuk vindt om te doen. In het eerste jaar volg je naast het vaste programma 1 keuzevak buiten de wiskunde. In het tweede jaar moet je 1 wiskunde keuzevak volgen. In het derde jaar volg je 2 wiskunde keuzevakken. Daarnaast moet je ook een minor volgen, dat is een samenhangende groep keuzevakken, binnen de wiskunde of daarbuiten.

De opleiding sluit je af met het bachelorproject waarin je aan een wiskundig of een praktijkgericht probleem werkt. In dat project laat je zien dat je een dergelijk probleem zelfstandig kunt aanpakken en het mondeling en schriftelijk kunt toelichten. Daarna kun je jezelf Bachelor of Science (BSc) noemen.

Na de Bacheloropleiding kun je zonder meer verder studeren bij een van de 33 aansluitende masterprogramma’s aan een van de 3 Technische Universiteiten in Nederland. Je kunt ook naar andere universiteiten in binnen- en buitenland voor een masterprogramma.

Carrièremogelijkheden

Wiskundig ingenieurs zijn gewild omdat ze analytisch sterk zijn. Ze hebben goede carrièremogelijkheden . Technisch Wiskundigen zijn te vinden bij de overheid en in het bedrijfsleven op onderzoeksafdelingen of in het management.

Populaire werkgevers zijn multinationals, ingenieurs- en adviesbureaus, het Centraal Plan Bureau, banken en het Forensisch Instituut.

Als je extra uitdaging zoekt

 Als het VWO je makkelijk afgaat en je haalt hoge cijfers (negens en tienen) of je combineert je VWO met topsport of een eigen bedrijf, dan vraag je je misschien af welke mogelijkheden je hebt binnen de TU Delft om jouw talent verder te ontplooien. In deze folder schetsen we kort de extra uitdagingen, die mogelijk zijn tijdens je studie om je kennis en ervaring te verbreden. 

pdf Download de folder.

Praktische informatie

De wiskunde opleidingen van de TU Delft en de Universiteit Leiden werken samen. Als je besluit Technische Wiskunde in Delft te gaan studeren, dan volg je in ook 2 vakken in Leiden.

Naam auteur: webredactie M&C
© 2017 TU Delft

Metamenu