Environmental Fluid Mechanics

De specialisatie Environmental Fluid Mechanics richt zich meer dan de andere op de fundamentele vragen van de vloeistofmechanica. Je krijgt bijvoorbeeld onderwijs in stroming in open waterlopen en gerelateerde transportprocessen, turbulentie, dichtheidsstromen en ondiepe-watergolven. Een ander belangrijk onderwerp is de wisselwerking tussen stromen of golven en waterbouwkundige kustwerken, oever- en bodembeschermingen. 

© 2017 TU Delft

Metamenu