Hydraulic Structures and Flood Risk

De specialisatie Hydraulic Structures and Flood Risk is gericht op ontwerp en uitvoering van dijken, dammen, sluizen, stuwen, stormvloedkeringen en kademuren. Daarnaast word je onderwezen in het ontwerpen van ondergrondse infrastructuur, zoals gezonken en geboorde tunnels en ondergrondse ruimten. In het ontwerp van al deze constructies spelen probabilistische ontwerpmethoden een belangrijke rol. Afgestudeerde waterbouwkundigen kunnen terecht bij allerlei werkgevers, van ingenieurs- en consultancybureaus tot havenautoriteiten en grote gemeenten. 

 

© 2017 TU Delft

Metamenu