Rivers, Ports and Waterways

De specialisatie Rivers, Ports and Waterways bestaat uit drie vakgebieden:

  • River Engineering
  • Dredging Engineering
  • Ports and Waterways

Binnen het vakgebied River Engineering bestudeer je stroming in rivieren, sedimenttransport en riviermorfologie. Je wordt expert in rivierverbeteringen en overstromingspreventie.
Dredging Engineering is een multidisciplinaire studie waarin zowel civieltechnische als maritiem-technische en werktuigbouwkundige aspecten een belangrijke rol spelen. De voornaamste elementen van het baggerproces zijn baggeren, verticaal transport, horizontaal transport en het afvoeren van baggerspecie.
Hoe deel je een havengebied of overslagterminal in met het oog op de logistiek? Waaraan moet een toegangsgeul voldoen en met welke veiligheidsaspecten moet je rekening houden? Binnen het vakgebied Ports and Waterways houd je je met dit soort vraagstukken bezig. Bovendien word je onderwezen in simulatietechnieken, bijvoorbeeld om logistieke processen in havens, terminals en sluizen te optimaliseren. 

© 2017 TU Delft

Metamenu