Startende Leraren

Lessen voorbereiden, nakijken, klassenmanagement, buitenschoolse activiteiten, vergaderingen bijwonen...
Als startende docent kun je ook na je studie soms best wat hulp gebruiken. Daarom is er Begeleiding Startende Leraren.

Science Education Track - Lerarenopleiding

Word je enthousiast als je iemand iets kunt uitleggen over je bètastudie? Vind je het leuk om met jonge mensen te werken en zie je het als een uitdaging om ze kennis te laten maken met techniek en wetenschap?

Misschien is het dan iets voor jou om leraar te worden in een bètavak. Passie voor de inhoud en plezier in het werken met mensen zijn daarvoor de belangrijkste ingrediënten.
Met de master Science Education and Communication (lerarenopleiding) kun je je eerstegraads lesbevoegdheid halen en voor de klas staan in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Het programma leidt docenten op in de schoolvakken Informatica, Natuurkunde, Ontwerpen, Scheikunde en Wiskunde.

Wat leer je
Als eerstegraadsleraar beschik je over gedegen kennis van het schoolvak waarin je les gaat geven. Die kennis breng je mee uit je bachelor of master. Als dat nodig is verdiep je de kennis van het schoolvak.  In de master doe je didactische vaardigheden op. Je legt een theoretisch fundament onder de lespraktijk in de klas. Leren in de praktijk loopt als een rode draad door de opleiding.  In de stage sta je al snel voor de klas, eerst onder begeleiding en later ook zelfstandig. 

Opleidingsvarianten

 • Lerarenopleiding als tweede master
  Als je een afgeronde master of doctoraalopleiding hebt die gericht is op het schoolvak, kun je vrijstelling vragen voor het vakinhoudelijk jaar van de opleiding.
 • Specialisatie Educatie
  In de masteropleidingen AP, AM, LST, CE en IO kun je kiezen voor de specialisatie Educatie.
 •  Lerarenopleiding na de educatieve minor
  Als je de educatieve minor hebt behaald en je volgt de specialisatie Educatie dan studeer je nominaal af voor je vakmaster met een eerstegraads bevoegdheid. Als je de educatieve minor hebt behaald én je vakmasterdiploma kun je schakelen en vrijstelling vragen voor het basisdeel van de lerarenopleiding.
 • Lerarenopleiding als (tweede) master voor tweedegraads bevoegden
  Als je een afgeronde master of doctoraalopleiding hebt én een tweedegraads bevoegdheid in het schoolvak, kun je een verkort traject volgen van 30 EC.
 • Een tweede eerstegraads bevoegdheid
  Als je al een eerstegraads bevoegdheid hebt, kun je voor andere schoolvakken een tweede eerstegraads bevoegdheid halen.
 • Traineeprogramma Eerst de Klas
  Eerst de Klas is een tweejarig traineeprogramma voor jonge excellente academici, ontwikkeld door overheid, onderwijs en bedrijfsleven.
 • Zij-instroomtraject
  Als je een bachelor en master of doctoraaldiploma, een baan in het onderwijs hebt, en de school je als zij-instromer wil aanstellen, kun je gebruik maken van de zij-instroomregeling.
 • Opfristraject
  Als je al een eerstegraadsbevoegdheid hebt maar geen recente ervaring in het onderwijs kun je een opfristraject volgen.

Voor meer informatie: Toelating en Aanmelding

Maatwerkprogramma
Voor zij-instromers, studenten die hun opleiding met een andere master willen combineren en tweedegraads docenten is er een maatwerkprogramma mogelijk. Bij programma vind je meer informatie, of lees de veelgestelde vragen.  

Educatieve minor
Met de educatieve minor kun je al tijdens de bachelor ervaren of lesgeven iets voor je is. De minor is toegankelijk voor studenten van alle bacheloropleidingen van de TU.
Als je de educatieve minor hebt afgerond, kun je om vrijstellingen vragen in het masterprogramma.
Als je bachelorrichting en het schoolvak verwant zijn aan elkaar (zie de ministeriële regeling) levert deze minor je een officiëel erkende (beperkte) tweedegraads lesbevoegdheid op.
Bekijk de filmpjes voor meer informatie: natuurkunde of wiskunde. Of lees het artikel van een minorstudent in het tijdschrift Euclides, vol enthousiaste reacties van leerlingen.

Naam auteur: Communication TNW
© 2017 TU Delft

Metamenu