Toelating en aanmelding

Inschrijven

Voor de opleidingen aan de TU Delft gelden toelatingseisen, deze zijn afhankelijk van de opleiding die je hebt gedaan en wilt gaan doen. Op deze pagina’s worden de toelatingseisen uitgelegd en vind je meer informatie over de aanmeldingsprocedure en inschrijving.

Je bent pas officieel ingeschreven, wanneer je voldaan hebt aan de toelatingseisen voor de betreffende opleiding en de digitale machtiging voor betaling van het collegegeld is verwerkt. Je ontvangt dan een bewijs van inschrijving. Klik hier voor meer informatie over inschrijven.

© 2017 TU Delft

Metamenu