Toelating en aanmelding

Studiekeuzecheck

Studenten die in het studiejaar 2016/2017 aan een Bacheloropleiding gaan beginnen, melden zich uiterlijk op 1 mei 2016 aan via Studielink (aanmelddatum 15 januari voor numerus fixus opleidingen). Na aanmelding ontvangen alle aanmelders een online vragenlijst van de TU Delft, die ingevuld moet worden en teruggemaild. Dit geldt niet voor de aanmelders voor een Numerus Fixus opleiding. Alle aanmelders ontvangen feedback van de opleiding. Afhankelijk van die feedback en de opleiding zal de aanmelder in juni een uitnodiging ontvangen voor een Studiekeuzecheck op de opleiding. Hoe deze activiteit er precies uitziet, is per opleiding verschillend. Er kunnen proefcolleges worden aangeboden, (groeps)gesprekken met oudejaars studenten of workshops. Doel van deze activiteit is om een weloverwogen definitieve keuze te maken.

Inschrijven

Voor de opleidingen aan de TU Delft gelden toelatingseisen, deze zijn afhankelijk van de opleiding die je hebt gedaan en wilt gaan doen. Op deze pagina’s worden de toelatingseisen uitgelegd en vind je meer informatie over de aanmeldingsprocedure en inschrijving.

Je bent pas officieel ingeschreven, wanneer je voldaan hebt aan de toelatingseisen voor de betreffende opleiding en de digitale machtiging voor betaling van het collegegeld is verwerkt. Je ontvangt dan een bewijs van inschrijving. Klik hier voor meer informatie over inschrijven.

Naam auteur: Webredactie
© 2017 TU Delft

Metamenu