Hoogte collegegeld schakelprogramma

Kosten schakelopleiding

Onderwijsinstellingen vragen geen collegegeld aan studenten die hun HBO (of WO) hebben afgerond en zich hebben ingeschreven voor een schakelopleiding bij een universiteit. De wet schrijft voor dat wij als universiteit in plaats van collegegeld een vergoeding van je vragen.

Vergoeding in plaats van collegegeld

De vergoeding die betaald moet worden voor het volgen van een schakelopleiding is afhankelijk van het aantal te behalen studiepunten. Deze bedraagt het proportionele deel van het wettelijke collegegeld. Voor het studiejaar 2016-2017 is dit 1/60 maal €1984 ofwel circa €33,07 per studiepunt. De te betalen vergoeding verschilt dus per student, want deze is afhankelijk van de grootte van het schakelprogramma.

De regels op een rijtje:

  • Voordat je start met het schakelopleiding moet je een rapportageformulier invullen in overleg met facultaire contactpersonen. Op basis van dit formulier wordt de te betalen vergoeding bepaald.
  • De inschrijfduur voor een schakelopleiding bedraagt maximaal 2 jaar [1] voor EU studenten. Non-EU studenten mogen echter maar 1 jaar schakelen, op grond van de Wet Modern Migratiebeleid.
  • Mocht je meer dan 1 jaar nodig hebben om het schakelopleiding af te ronden, dan worden er voor het 2e jaar geen extra kosten in rekening gebracht omdat de vergoeding voor het gehele schakelopleiding vooraf wordt betaald.
  • De vergoeding wordt  in een keer geïncasseerd.
  • Stop je met de schakelopleiding voordat je het hebt afgerond, dan volgt er geen restitutie.
  • Stap je over op een andere schakelopleiding, voordat je het hebt afgerond, dan volgt geen restitutie en moet de vergoeding opnieuw betaald worden
  • Deze regeling geldt voor EU studenten en non-EU studenten, met dien verstande dat non-EU studenten slechts één jaar de tijd hebben om het schakelprogramma te voltooien. Bij onvoldoende resultaat verliezen zij hun verblijfstitel in Nederland.
  • Bij twee inschrijvingen bij de TU Delft, wordt het hoogste tarief aangehouden.
Naam auteur: M&C
© 2017 TU Delft

Metamenu