Contact

TU  Delft Valorisation Centre
Regina Edoo
Subsidy Advisor, MKB calls
T  015-2785007
E  Regina Edoo

Samenwerken met MKB

Subsidiemogelijkheden

De TU Delft wordt regelmatig benaderd door het bedrijfsleven en het mkb voor samenwerking aan een onderzoeksonderwerp. Vanuit de subsidiemogelijkheden bestaan er zg. calls die deze samenwerking ondersteunen. Hieronder vindt u de meest relevante calls die in deze samenwerking voorzien. De onderstaande calls bieden wellicht mogelijkheden voor samenwerkingsprojecten met de TU Delft.

Enkele vragen die u op weg kunnen helpen zijn:

  • Heeft u inhoudelijke kennis en ervaring nodig met betrekking tot uw project?
  • Zoekt u financiering voor uw samenwerkingsproject met de TU Delft?
  • Past uw onderzoeksonderwerp (thema) niet precies in een call? De Eurostars call is dan een uitkomst, omdat deze niet thema gebonden is.
  • Heeft u een kleine onderzoeksvraag? Dan is de Kennisvoucher iets voor u!

Werkt u samen met de TU Delft in een subsidieproject, dan kan er ondersteuning vanuit het Valorisation Centre aan het subsidieproject geboden worden.

MIT-regeling (MKB Innovatieregeling Topsectoren)

Deze subsidieregeling, de zogenaamde MIT-regeling, is bedoeld om beschikbare kennis bij Nederlandse kennisinstellingen die het MKB kan helpen haar grenzen te verleggen, beter toegankelijk te maken.

Kennisvouchers voor mkb MIT

Een MIT-kennisvoucher is een waardebon waarmee een mkb-ondernemer een kennisinstelling kan inschakelen om kennis in te kopen. Een mkb-ondernemer formuleert een kennisvraag voor de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Vervolgens benadert de ondernemer een kennisinstelling die het antwoord op deze vraag kan verzorgen. Met de voucher kan de ondernemer 40% van de rekening van de kennisinstelling voldoen. De maximale waarde van een voucher is € 3.750. De kennisinstelling verzilvert de ontvangen voucher bij de overheid.

Beschikbaarheid en budgetverdeling
Op dit moment is er geen budget beschikbaar voor dit instrument. Het is de verwachting dat er in 2015 nieuw budget beschikbaar wordt gesteld.

Meer informatie, zie: RVO.nl

MIT-Haalbaarheidsstudie

Een mkb-ondernemer kan een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren. Een haalbaarheidsstudie brengt vooraf de technische en economische risico’s en mogelijkheden van een voorgenomen innovatietraject in kaart. Een haalbaarheidsstudie bestaat vooral uit desk research, denk aan literatuuronderzoek, patentsearch, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyse. Soms wordt desk research aangevuld met enkele quick & dirty-experimenten. Bijvoorbeeld als dat nodig is voor een goede besluitvorming over het wel of niet starten van het beoogde vervolgtraject. Een schriftelijk rapport is het resultaat.

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten, de subsidie bedraagt maximaal € 50.000 per haalbaarheidsstudie. Alleen de kosten van mkb-ondernemers zijn subsidiabel. De looptijd van een haalbaarheidsstudie bedraagt maximaal 1 jaar.

Meer infirmatie, zie: RVO.nl

Alleen MKB krijgt subsidie:

MIT-R&D-samenwerkingsprojecten

Een mkb kan een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Een MIT-R&D-samenwerkingsproject is gericht op de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 Nederlandse mkb-ondernemers.

De subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten (maximaal € 200.000) per innovatieproject en maximaal € 100.000 per deelnemer. De deelnemers aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband met betrekking tot de verdeling van de kosten en verdeling van de inbreng van de deelnemers. Alleen de kosten van de mkb-ondernemers zijn subsidiabel. De looptijd van een MIT-R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar.

Meer informatie, zie: RVO.nl

MIT-IPC-project (Innovatie Prestatie Contracten)

MIT-IPC (Innovatieprestatiecontracten) is een subsidie voor samenwerkende mkb-ondernemers die een meerjarig innovatietraject uitvoeren. In een MIT-IPC-project werken 10 à 20 mkb-ondernemers aan innovatieprojecten over een periode van maximaal 2 jaar. De ondernemers werken aan collectieve en aan 'eigen' innovaties. Ze krijgen begeleiding van een penvoerder, die hun belangen behartigt.

Op dit moment is er geen budget beschikbaar voor dit instrument. Het is de verwachting dat er in 2015 nieuw budget beschikbaar wordt gesteld.

Meer informatie, zie: RVO.nl

Inhuur hoogopgeleid personeel voor mkb MIT

Een mkb-ondernemer kan een aanvraag indienen voor inhuur van hooggekwalificeerd personeel. De mkb-ondernemer moet de gedetacheerde werknemers inzetten voor onderzoek, ontwikkeling of innovatie. De gedetacheerde werknemers werken in een nieuwe functie en mogen geen andere werknemers vervangen bij de mkb-ondernemer. Voor de uitleenperiode moeten zij minimaal 2 jaar in dienst zijn bij de detacherende onderzoeksorganisatie of de grote onderneming.

Hooggekwalificeerd personeel zijn universitair geschoolde onderzoekers, ingenieurs, ontwerpers en marketingmanagers met een tertiaire opleiding en minstens 5 jaar relevante beroepservaring. De subsidie bedraagt 50% van de kosten van inhuur (maximaal € 50.000 per mkb-ondernemer per jaar). Een mkb'er mag slechts één persoon per jaar inhuren en de maximale inhuurperiode bedraagt 12 maanden. Op dit moment is er geen budget beschikbaar voor dit instrument. Het is de verwachting dat er in 2015 nieuw budget beschikbaar wordt gesteld.

Meer informatie, zie: RVO.nl

Eurostars call – deadline 5 March 2015

A Eurostars project is a European research and development project. It can address any technological area, but must have a civilian purpose and be aimed at the development of a new product, process or service. A Eurostars project is collaborative, meaning it must involve at least two participants (legal entities) from two different Eurostars participating countries. In addition, the main participant must be a research-performing SME from one of the participating countries.

See also: eurostars-eureka.eu

Fast Track to innovation (FTI) – deadline 1 December 2015, first cutt-off  29 April 2015

This is a new call in H2020, aiming to speed up the time from idea to market and to increase the participation of industry, SMEs and first time applicants. The FTI pilot supports projects undertaking innovation from the demonstration stage through to market uptake, including stages such as piloting, test-beds, systems validation in real world/working conditions, validation of business models, pre-normative research, and standard-setting. It targets relatively mature new technologies, concepts, processes and business models that need a last development step to reach the market and achieve wider deployment.

Proposals must relate to any field under the specific objective "Leadership in enabling and industrial technologies" and/or to any of the specific objectives under the priority "Societal challenges".

See also: ec.europa.eu

INTERREG 2014-2020

De Europese subsidieregeling INTERREG is er voor innovatieve en duurzame projecten die Europa sterker maken. INTERREG stimuleert Europese samenwerking voor meer innovatiekracht, een beter milieu en het verkleinen van de economische verschillen tussen regio’s en lidstaten onderling.

De eerste ‘calls for proposals’ voor de nieuwe ronde van de INTERREG-programma’s North West Europe (NWE), North Sea Region (NSR) en EUROPE gaan naar verwachting begin 2015 open.

Meer informatie, zie: RVO.nl

© 2017 TU Delft

Metamenu